Pořídit si miminko bylo kdysi normální už například ve dvaceti letech, protože se tolik nestudovalo jako dnes a lidé místo studia hold zakládali rodiny a byla to jejich priorita. Dnes je priorita studium a kariéra, proto není tolik časté si založit rodinu v relativně mladém věku. Každý chce mít vysokou školu a dobrou práci, ve které nejlépe nebude skoro nic dělat a bude za to dostávat nekřesťanské peníze. Každému se taková vize velmi líbí, to si nebudeme lhát. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jaká rizika toto myšlení nese a kam vlastně nové generace spějí?

dítě

Pokud bude každý přemýšlet stylem, že chce první školu, práci, ale hlavně tu školu, protože studenti nemusí nic dělat, mají různé slevy a nemají tak jednolitý život, dostaneme se do obrovského problému. Jednak nebude člověk, který by měl dělat ty horší práce, nebudou popeláři, uklízečky, různí dělníci či zedníci a podobně (lidé, kteří pracují rukama). Kdo to pak bude tedy dělat, když budou mít všichni vysoké školy? Existují takové vysoké školy, které absolutně k ničemu nejsou a nikdo nechápe jejich význam, i přesto je lidé studují za vidinou toho, že budou mít titul a tím pádem i lepší plat.

dětská ručička

Co se týče zakládání rodin, s tím bude také velký problém, protože se nebudou rodit děti nebo alespoň ne tolik zdravé (v pozdějším věku je těhotenství rizikové) a lidstvo prakticky zahubí samo sebe. Je velká rarita mít dítě dříve než po vysoké škole, natož více dětí. Někteří, ale velmi málo, mají dvojčata či trojčata a teď je otázka, jestli se z toho nezblázní, protože lidé v dnešní době jsou k dětem nastavení trochu jinak. Neví, co si počít s jedním, natož s více dětmi. Pokud vidí kočárek pro dvojčata, automaticky se jim vybaví, jak strašné to pro matku musí být, trápit se s dvěma dětmi najednou. Jenže dvojčata se někdy narodit musí. Daný člověk by třeba neměl už více dětí a když se to spojí s dnešní dobou, kdy nikdo nechce zakládat rodinu, lidstvo by opravdu mohlo za několik let zaniknout.